Låt inte motståndarna läsa av dig!

Vad många nybörjare som spelar poker på nätet inte tänker på är att du ger ifrån dig signaler fast du sitter bakom en dataskärm och motståndarna inte kan se dig i verkligheten. Pokerspel handlar ju i mångt och mycket om att kunna läsa av situationen för att veta hur man själv ligger till. Ser du din motståndare är detta naturligtvis lättare då minspel, ryckningar osv kan vara mycket avslöjande.

En sak som kan avslöja dig är hur snabbt eller långsamt du spelar. Snabbhet ger intrycket av att du är säker och inte tvekar. En långsam spelare kan också avslöja sig som nybörjare med sin hastighet.

Använd inte heller förinställda funktioner hos de olika pokerrummen på nätet i onödan. Dels kan det vara så att dina motståndare kan se detta, och därmer ser detta som ett tecken på svaghet, eller nybörjarskap, och dels är det inte alltid detta är till din fördel. Om du behöver pokerrummens hjälpmedel ska du givetvis använda dig av dem, men var restriktiv och fundera på vilka av dem du egentligen behöver. Dessa sk hjälpmedel kan nämligen i vissa fall stjälpa mer än att hjälpa!